Monika Voňavková

Motto:  „Děti jsou části srdce.“ 

Zkušená výtvarnice s notnou dávkou kreativity a zručnosti. Vynikající lektorka s obrovskou empatií a citem pro práci s dětmi. Po narození zrakově postižené dcery se začala věnovat tématům souvisejícím s psychologií dítěte, rozvoji jeho mentálních i sociálních dovedností a aspektům této speciální výchovy. Díky spolupráci a dlouhodobému školení speciální pedagožky se jí podařilo úspěšně dceru integrovat do místní základní školy a následně začala její spolupráce s OS Leonardo nejprve jako pomocný Lektor a vypracovala se až k samostatnému vedení kurzů. Je jednou ze zakladatelek a zároveň lektorek klubíku.

 

Lektorská činnost :

Lektorské činnosti se věnuje již 4 roky.  Jako lektor  spolupracuje se soukromou školkou Veselá Želvička. Má zkušenosti jak s výukou nejmenších dětí tak dětí školního věku. Vede pravidelné dílny s tématickým zaměření př.dle ročního období, či věku a zájmů dětí.

 

Další činnosti kterým se věnuje :

Absolvování školy pro čalouníky maximálně zúročila i ve své lektorské činnosti. Umí pracovat s různými materiály, navrhovat, kreslit, sestavovat a sesazovat dekoratérské vzory, samostatně se rozhodovat pro určitý materiál a to vše využívá i na svých kurzech pro děti. Po letech práce s dětmi se vrátila i k původnímu povolání nyní však již jen jako k náročnému, ale krásnému hobby. Začala opět navrhovat, kreslit, tvořit dekoratérské vzory.