NABÍDKA KURZŮ    II. pol. 2014/2015

Kurzy máme přizpůsobené věku a schopnostem dětí. Vždy je ještě uzpůsobujeme podle momentální situace a nálady dětí. Zásadně děti do žádných činností nenutíme. Každé dítě je jiné, některé se nadšeně vrhá do každé činnosti, jiné se potřebuje rozkoukat a osmělit. UČÍME SE HROU.

 

Každý kurz má svůj  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN, který je přizpůsoben věku dětí, jejich schopnostem, dovednostem, charakteru a zájmům.

 

INTEGRAČNÍ PROGRAM  - po vzájemné dohodě nabízíme  možnost začlenění dětí s postižením.