MUZIKANTI

MALÍ MUZIKANTI aneb JÁ JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ ZEMĚ..

 

 

Zpíváním u dětí rozvíjíme hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus, intonaci atd. Zaměřujeme se na rozvíjení potřebných základních dovedností: práci s dechem a artikulaci.Především však chceme, aby děti v našem kroužku zpívaly dětské, lidové i populární písničky pro radost. Zpěv mohou doplňovat hrou na Orffovy nástroje nebo tanečky. Děti se pomocí barev a "notových kamarádů" seznamují s notami a základy hudební nauky. Naším cílem je přirozená radost z hudby.